Strona główna Grafik Cennik Regulamin Galeria Kontakt XVII Mistrzostwa w Gdyni
Witamy na stronie Pływalni

przy Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni


Aktualności:FUNKCJONOWANIE PŁYWALNI W MAJU 2018 R.

PŁYWALNIA BĘDZIE ZAMKNIĘTA W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH: 01.05, 03.05, 20.05 i 31.05
W DNIACH 2 i 4 MAJA PŁYWALNIA BĘDZIE OTWARTA WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO GRAFIKU:
(Podane godziny są godzinami wejść do wody (Wejścia co 45 minut))

 • 7:15 - 8:00
 • 8:45 - 9:30
 • 10:15 - 11:00
 • 11:45 - 12:30
 • 13:15 - 14:00
 • 16:00 - 16:45
 • 17:30 - 18:15
 • 19:00 - 19:45
 • 20:30 - 21:15

KOMUNIKAT
w sprawie jakości wody w basenie Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni.


Na podstawie § 7 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, informujemy, że według badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium w dniu 09.04.2018 oraz codzienną analizę parametrów, woda w cyrkulacji i niecce basenowej spełnia wszystkie wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.
Fundacja ADAPTACJA


W bierzącym roku prowadzi zajęcia o godzinie 16:00 na torach nr 5 i 6, w następującyh dniach:

 • 16 lutego
 • 23 lutego
 • 09 marca
 • 16 marca
 • 23 marca
 • 13 kwietnia
 • 20 kwietnia
 • 11 maja
 • 18 maja
 • 01 czerwca
 • 08 czerwca