Aktualności:
Komunikat o jakości wody na pływalni
przy ul. Gospodarskiej 1 w GdyniWyniki badań jakości wody z niecki basenowej, przeprowadzonych 22 sierpnia 2016 roku.Lp Nazwa oznaczenia Wynik
1 pH 7,2
2 Chlor wolny 0,67 mg/l
3 Chlor związany 0,26 mg/l
4 Mętność
5 Indeks nadmanganiowy
6 Glin
7 Ogólna liczba mikroorganizmów Nie wykryto
8 Escherichia coli 0
9 Gronkowce koagulazododatnie 0
10 Pseudomonas aeruginosa 0
11 Legionella sp. -
12 Temperatura wody w niecce ºC 28,5
13 Temperatura powietrza na hali basenowej ºC 28
14 Potencjał redox 856
Komunikat sporządzono na podstawie sprawozdania
z badań wykonanych przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Lędzinach.