Aktualności:
Komunikat o jakości wody na pływalni
przy ul. Gospodarskiej 1 w GdyniWyniki badań jakości wody z niecki basenowej, przeprowadzonych 3 października 2016 roku.Lp Nazwa oznaczenia Wynik
1 Potencjał redox 857
2 pH 7,3
3 Chlor wolny 0,74 mg/l
4 Chlor związany 0,34 mg/l
5 Mętność
6 Chloroform
7 THM-suma
8 Azotany
9 Indeks nadmanganiowy 3
10 Glin -
11 Escherichia coli 0
12 Gronkowce koagulazododatnie 0
13 Pseudomonas aeruginosa 0
14 Liczba mikroorganizmów 21
15 Legionella sp. Nie wykryto
16 Temperatura wody w niecce ºC 28
17 Temperatura powietrza na hali basenowej ºC 27.5
Komunikat sporządzono na podstawie sprawozdania
z badań wykonanych przez Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego w Lędzinach.