Strona główna Grafik Cennik Regulamin Galeria Kontakt XVII Mistrzostwa w Gdyni

Witamy na stronie Pływalni

przy Szkole Podstawowej nr 40 w Gdyni


Aktualności:Uwaga!

W sobotę dnia 6 stycznia(Święto Trzech Króli)
pływalnia nieczynna!
Ważna informacja odnośnie grafiku!

Grafik może ulegać ciągłym zmianom. Prosimy sprawdzać w zakładce 'Grafik'.
Ocena jakości wody!

Zbiorcza roczna ocena jakości wody dostępna jest pod tym linkiem - Zbiorcza ocena jakości wody
KOMUNIKAT
w sprawie jakości wody w basenie Szkoły Podstawowej nr 40 w Gdyni.


Na podstawie § 7 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, informujemy, że według badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium w dniu 08.01.2018 oraz codzienną analizę parametrów, woda w cyrkulacji i niecce basenowej spełnia wszystkie wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.